Kjønn ingen hindring. Kjør debatt!

Kjønn ingen hindring-Flu

Netthets rammer et mindretall. Og menn mer enn kvinner. Hvorfor hører vi bare det motsatte?

NETTHETS er utpekt som en alvorlig trussel mot demokratiet. Og kvinner skal være særlig rammet. Faktisk er begrepet nesten blitt synonymt med kvinnehat. TV-dokumentarene ”Menn som netthater kvinner” (SVT) og ”Kvinne jeg hater deg” (TV2), samt flere alarmerende NRK-oppslag har skapt inntrykk av at kvinnelige samfunnsdebattanter må ”regne med” trusler og sextrakassering.

Men nå foreligger en forskningsbasert undersøkelse om ytringskultur i regi av Fritt Ord, og tallene er udramatiske: Bare 31 prosent har opplevd ubehagelige eller nedlatende kommentarer etter å ha sagt sin mening offentlig. Forskjellen mellom kjønnene framstår som ”ubetydelig”, og peker i motsatt retning av forventet:

FLERE MENN enn kvinner har opplevd ubehagelige kommentarer: 33 mot 29 prosent. Menn har også i større grad opplevd gjentatt hetsing. Lignende finner vi i en amerikansk undersøkelse: 44 prosent menn mot 37 prosent kvinner sier seg trakassert på nettet. Både i Norge og USA oppgir langt flere menn enn kvinner at de har mottatt konkrete trusler.

Uventet, ifølge forskerne: ”Sett i lys av den kritikken som har vært rettet mot den digitale offentlige debatten, kan forekomsten av nedlatende kommentarer kanskje synes lavere enn forventet.” Og: ”I lys av det spesielle fokuset som har vært rettet mot kvinners og minoriteters utsatte posisjon i nettdebattene, er det også overraskende at disse gruppene ikke oppgir å ha mottatt flere ubehagelige kommentarer enn andre.”

DISSE HOVEDPOENGENE er gjemt bort på s. 174 i sluttrapporten. Og utelatt i lanseringen og i sammendraget. Ingen sier høyt at menn opplever like mye eller mer netthets enn kvinner. Vi hører heller ikke om et annet funn: at personer ytterst til høyre politisk (oftest: menn) sensurerer seg selv for å unngå mobbing og reaksjoner fra arbeidsgiver. I stedet skriver tre forskere fra Institutt for Samfunnsforskning en Aftenposten-kronikk om kvinners særegne ytringsproblemer.

Kvinner risikerer å bli møtt med kommentarer om kjønn og utseende. I tillegg kommer kvinners ”selvbegrensning”. De legger mer bånd på seg, for ikke å såre og støte noen, eller selv bli latterliggjort. Det kan igjen føre til ”stillhetsspiraler”, at man tier desto mer, om man oppfatter debattklimaet som ubehagelig.

MEN IGJEN trekker statistikken i motsatt retning: Bare 20 prosent kvinner (og 16 prosent menn) er blitt mer forsiktig med å ytre seg etter ubehagelige erfaringer. Liten kjønnforskjell også her. Men kommer det fram? Nei, kronikken ender i moll: ”Våre funn antyder at det er en fare for at kvinners meninger blir svakere representert i det norske ordskiftet.”

Antydninger om mulige farer. Dermed får vi, tross tallenes beroligende tale, bekreftet våre dystre antakelser om nettets mørke og kvinner utsatthet. Og trenger vi mere svartmaling, kan vi alltid stole på våre kvinnepolitisk profilerte aviskommentatorer.

ENDELIG VET VI hvorfor kvinner og minoriteter er underrepresentert i den offentlige debatten,” skriver Martine Aurdal i Dagbladet. Hun kaller Fritt Ord-rapporten en ”grundig empirisk gjennomgang”, men ignorerer all empiri som gjør netthets til et mindre kvinneproblem enn antatt. Aurdal kjenner nemlig en fiktiv dame som heter Kari. Når Kari skriver leserbrev om fotball i lokalavisen, får hun sexkommentarer, vegrer seg for å uttale seg igjen, og dermed fortsetter ”de hvite mennene” å dominere debatten.

Kvinner ”behandles systematisk ulikt av publikum”, ifølge Aurdal. Diskriminering er altså eneforklaringen på underrepresentasjonen. Det er det vi pleier å høre. Før la man skylden på avisredaksjonene, men etter at de aktivt begynte å søke kronikker og debattinnlegg fra kvinner, er nå hetsen utpekt til problemet. Alt kan brukes som forklaring. Bare ikke kvinners manglende vilje, behov og interesse.

I FØLGE EN internasjonal undersøkelse fra i fjor vet kvinner mindre om politikk enn menn. Og kjønnsgapet var størst i likestillingslandet Norge. Bare 20 prosent av kvinnene visste hva handlingsregelen var. Derimot visste 77,5 prosent hva ekskjæresten til Tone Damli Aaberge het.

Er kvinner dumme? Nei. Men de er mindre opptatt av politikk. Kjønnene har også (på gruppenivå) litt ulike samværsformer og livsprioriteringer. Selv høyt utdannede kvinner er mindre glad i å diskutere og polemisere enn menn, i hvert fall om ”upersonlige” emner utenfor eget fagfelt. Kanskje finner kvinner mening, nytte, hygge og bekreftelse i andre ting enn å være uenige om formueskatt, islamisme og platelister? Hun deler feriebilder på Facebook, han kjører debatt på Twitter. Det er et personlig valg. Men da er det ikke dårlig ytringskultur eller hvite menn som hindrer meningssterke kvinner å nå fram i offentligheten. Martine Aurdal kan spørre seg selv hvor lang og tornefull ferden har vært. Hun ble sjefredaktør for ukeavisa Ny Tid da hun var 27.

HUN KAN OGSÅ spørre hvilken rolle hun selv spiller som meningsbærer i den påståtte stillhetsspiralen. Spiralen starter med folks oppfattelse av debattklimaet. De aller fleste kjenner netthets bare fra media, der fenomenet er blåst opp til avskrekkende størrelse. Jo mer synsere, eksperter og politikere framstiller debattdeltakelse som en risikosport for det ene kjønn, desto mer vil kvinner begrense sin egen ytringsfrihet.

Det er en gåte at denne svartmalingen skal være god feminisme. Hvorfor ikke heller si: Jenter, det er ikke så ille som dere tror. Det er ikke verre å være kvinne enn mann der ute. Men meningsbryting er ikke noe venninneselskap. Du tar på deg tykkere klær når du skal ut i kulden. Da bør du også ta på deg tykkere hud når du skal mene i offentligheten. Og møter du et nett-troll, la deg ikke skremme. Len deg heller tilbake, og kjenn selvtilliten øke: Han greide ikke å møte mine argumenter saklig. Den debatten vant jeg. Kanskje jeg skal ta en til?

 

Kommentaren sto på trykk i Dagbladet 22. november 2014.

 

 

Kampen for tålmodigheten

Flu-Ullevål hageby
Tegning: Flu Hartberg

TV-serien fra Ullevål Hageby har endt opp med dyresex i Sverige. Kringkastingssjefen må gå. Mvh Hagebyboer.

JEG BOR i et belastet borettslag. Norges første, største, mest kjente og mest uthengte. Det eneste boligstrøket i landet som media legitimt, ja faktisk politisk korrekt, kan stigmatisere. Fordi man liksom slår oppover. Nærmest på vegne av ”folk flest”, som nok ville foretrukket jaktstoff eller strikkeoppskrifter framfor flere ikke-nyheter fra en stillferdig del av bydel Nordre Aker i Oslo.

“ULLEVÅL HAGEBY fremstår som en ghetto for de intellektuelle samfunnstoppene” har den intellektuelle samfunnstoppen Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, fastslått fra sin idyll på Kampen, en velkjent østkant-enklave for journalister og akademikere med dårlig samvittighet for eget inntekt- og utdanningsnivå. “Hagebybeboerne er tolerante nettopp fordi de ikke blir utfordret,” sier sosiologiprofessor Fredrik Engelstad, bosatt i Øvre Smestadvei på Oslo vest, der man åpenbart har problemer med sine håndverkere, au pairer og vaskehjelper.

Og slik er det blitt. Selv folk som gjerne skulle bodd her, synes de som gjør det, er suspekte. ”Landets dyreste, hviteste og likeste nabolag” der ”eliten rotter seg sammen i en fredet pepperkakelandsby”. Ullevål Hageby er det nye ”Blærum”. Et stempel det er tungt å leve med. Noen av oss gråter hele veien til hammocken.

DEN ÅRLIGE HAGEBY-ARTIKKELEN i Dagbladet, VG eller Aftenposten vil aldri vinne pris for fremragende journalistikk. Avisene prøver ikke engang. Formelen er gitt: Bruk kjendisfokus og sosiale stereotypier. Sitér noen som har lest Bourdieu. Intervju en halvkjent beboer som synes det er så homogent der. Og en som synes det ikke så homogent der. Rams opp kjente navn. Men selv ikke det lykkes. På de “artige” collagene som skal illustrere teksten, finner vi alltid fjes som bor utenfor hagebyen (f.eks. Jon Øigarden). Ullevål Hageby sett fra Akersgata er omtrent som Norge sett fra Amerika. Landet blir til Scandinavia.

EN ANTROPOLOG fra Madagaskar kunne kanskje gjort oss klokere på eksotiske stammeritualer i hagebyen. I stedet kom et TV-team fra NRK, rett ned i gata. Det er for så vidt dristig. ”Hvem er det egentlig som definerer kulturlivet? Jo, de bor i Ullevål hageby,” sa daværende dramassjef Hans Rossiné da ”Kampen for tilværelsen” ble lansert. Men vi har ikke tenkt å misbruke vår enorme makt. Vi er åpne og fordomsfrie. Vi stiller opp for rikskringkastingen, som for nasjonen i krig.

I flere måneder har vi, med store personlige forsakelser, tilrettelagt for filmopptak i nærmiljøet. Vi har syklet omveier, flyttet på bilen, dempet konversasjonen i hagene. Alt for at NRK skal få optimale innspillingforhold for en dramatisk, gjerne satirisk (bare festlig!), skildring av velutdannet hjemmekos. Men hva skjer, når vi endelig benker oss med et godt glass vin for å se oss selv i TV-ens narrespeil?

Vi blir hensatt til Polen. Ikke Polet på Ullevål Stadion. Landet Polen, der folk krangler i trøstesløse høyblokker. Temaet blir familiegjenforening, arbeidsinnvandring og diakron lingvistikk (et utrolig spennende fag, for all del, men alt til sin tid, på sitt rette sted). Dette er ikke det vi beboere har blitt forespeilet. Hvor er vår kamp for tilværelsen? Kringkastingsjefen må gå.

Etter første episode har hagebyfolket trådt mer fram. Men har langt større grunn enn polakkene til å klage på fremstillingen. På vegne av alle heldige og mektige andelseiere vil jeg presisere følgende: Vi er ikke alle sammen sosialt uintelligente, ni av ti jobber selv som terapeuter. Vi trygler ikke barna om klem ved kjøkkenbordet, men gir dem fortjent (dog ikke ukritisk!) ros når de lager nye apper. Vi har ikke enorme stuer og kjøkkener (her er vi forvekslet med Ullern Villahageby), men trange rom fylt med eksklusiv design som ser gammel og billig ut. Vi gir ikke bananer til trengende på døren, men speltlompelasagne, lagd fra bunnen. I kjelleren under Åpent Bakeri er det ikke sovesal for polske arbeidere, men et enormt, underjordisk skianlegg med kunstsnø, der vi trener barna til å bli morgendagens birkenvinnere.

”KAMPEN FOR TILVÆRELSEN” er solgt inn som portrett av ”det vellykkede Norge”. Men serieskapernes premiss er like enkelt som journalistenes: All idyll er falsk. Bak ”den glatte fasaden” skal det rå tomhet, ensomhet, frustrasjon og desperasjon. Gjesp. Dette bygger ikke på research, men fordom: Gammaldags kulturradikal ”avsløring” av borgerskapet, som i vår tid er kulturradikalerne selv. Too close to home for manusforfatterne. Erlend Loe har til og med vært på boligvisning i hagebyen.

Selv ikke via den polske akademikeren i hovedrollen får vi noe gjennomborende skråblikk. Thomasz er glimrende spilt, men labber rundt som en enfoldig, storøyd Ivo Caprino-dukke, utsatt for vær, vind og vrange folk.

JEG TROR manusforfatterne prøvde å lage noe satirisk eller sosiologisk relevant, men ikke fikk det til. Så valgte de å forlate virkeligheten, til fordel for en dunkel, dvelende raritetskavalkade: Dvergmegler, synsk kvinne, forsvunnet lykketroll, valp tatt av måke, gjemsel i skittentøykurv, onani og penismåling i håndverksøyemed. Men vil vi absolutt se kleine runkescener, velger vi heller ”Broen” og får story og spenning på kjøpet. Og unnskyld meg: Organisert dyresex i Sverige, med neddopet tiger, etterfulgt av livstruende infeksjon? Der forsvant familieunderholdningen. Og man spør seg: Hva har egentlig tannleger gjort Erlend Loe?

Det er to episoder igjen, men bare én ting å gjøre: glemme konseptet ”norsk drama med svart humor,” og vende blikket mot ”Solsidan”. Der kan vi le av oss selv.

Teksten sto først på trykk som helgekommentar i Dagbladet 18. oktober.

 

Fotballforbundets mann i Dagbladet?

DU SKAL HØRE MYE om du pirker borti grunnmuren i norsk barnefotball. Om du antyder at A4-modellen med tilfeldige klasselag og foreldretrenere ikke fremmer talentutvikling. Sa du ”differensiering”? At også 8-9-10 åringer i større grad bør trene og spille med andre på samme nivå, gjerne med utdannede, proffe trenere? Slik man gjør i større fotballnasjoner, som f.eks. lille Island?

Da er du en sosialdarwinist som mener at stortalentene blir ”degenerert” av å spille med ”smittefarlige” blomsterplukkere. Iallfall ifølge Dagbladets Esten O. Sæther, som åpenbart elsker drøye sykdomsmetaforer. Han advarer mot ”fedrepesten”, det vil si ”forestillingen om at du som pappa kan sutre deg til et toppet barnelag eller kjøpe deg tid på en omreisende privatskole for at sønnen din skal bli fotballstjerne.”

JEG KJENNER INGEN som svarer til diagnosen. Derimot kjenner jeg dyktige pappatrenere som bruker mye tid på å tilrettelegge for eget og andres barn, med tanke på mestring, glede og samhandling. Takken de ofte får, er sutring fra foreldre som ikke er interessert i fotball, men veldig opptatt av at deres sønn, som dumper innom på trening annenhver uke, skal få nøyaktig samme behandling som de ivrige og motiverte.

Jeg kjenner heller ingen som er mot breddefotball, eller for topping av laget for å vinne kamper. Selv støtter jeg 4-målsregelen, og fraværet av resultatlister og tabeller. Det viktigste er utvikling, ikke resultat. Men hva er best for utviklingen? At barn i hele sin motoriske gullalder (6-12 år) skal spille på et klasselag med enormt sprik i motivasjon og ferdighet? Mange fotballkretser har nå nivådelte serier, basert på om laget trener mye, noe eller lite. Hvorfor kunne det ikke også fungere som kriterium for inndeling av lag, f.eks. fra 8 årsalderen?

SÆTHER GIR OSS ingen andre svar enn at ting er som er. Og jekker oss ned med statistikk: Bare én promille i hvert årskull ender i Tippeligaen. Så ”gutten din blir nok ikke en fotballstjerne.” Billig retorikk. Og dårlig logikk. Svært få blir professor eller stjernefiolinist. Men vi lager likevel organiserte tilbud til spesielt talentfulle barn.

Hvorfor er ellers sindige og lesverdige Sæther er så opptatt av å ta mannen og legge ballen død? Jeg har polemisert mot NFF, Norges Fotballforbund, i Dagbladet. Så blir jeg refset av en Dagbladet-kommentator – som tilfeldigvis også er ansatt i NFF. Landslagstrener i futsal, Esten O. Sæther, er forpliktet til å følge og støtte forbundets retningslinjer og verdier. Hvordan vet vi da at han ytrer seg som representant for en fri og uavhengig presse, og ikke som representant for sin andre arbeidsgiver?

Debattinnlegget ble publisert i Dagbladet, 25. september 2014.

 

Norsk talentavvikling

Flu-Fotball

Norsk fotball gjør seg selv en bjørnebye-tjeneste. Likhetsmodellen er som skapt for å hindre barn å bli gode spillere.

 

ULLEVÅL STADION, tirsdag. Norge-Italia 0-2. Vi klamrer oss til håpet i 16 minutter. Så er følelsen tilbake. Underlegenheten. Gjestene er sterke, raske, presise og effektive. Våre gutter ligner mer på filosofene i Monty Pytons fotballsketsj. «Der fikk jeg ballen. Skal vi se. Hva gjør jeg nå?”

Samtidig, på en forblåst øy i Atlanteren: Island moser Tyrkia med 3-0. Målene er vakre og dødelige. Island har 300 000 innbyggere. De slo oss i VM-kvalik og har tre ganger så mange utenlandsproffer. Et resultat av systematisk satsing på talentutvikling.

ALLE VET AT nivået på fysikk, teknikk og taktikk i internasjonal fotball i dag er så høyt at ferdigheter må tilegnes tidlig. Motorisk er du mest mottakelig for læring i 6-12 årsalderen. Det er da du må trene flere timer hver dag, med høy kvalitet. Hvis ikke, kan du glemme å bli toppspiller.

Det låter barskt. Vi snakker om barn. Men nå er det lov å si det. Skal Norge gjenreises som fotballnasjon, må vi reformere barnefotballen, en bastion for norske likhetsverdier. Eller hva sier Norges Fotballforbund?

NFF-SJEFENE Alf Hansen og Stig Inge Bjørnebye hadde mandag en kronikk på Aftenpostens nettsider, med tittelen “Å legge til rette for flere vinnere”. Teksten var bortimot uleselig: “God fotball handler om flest mulige riktige valg og utførelser av flest mulig spillere. For å utvikle dette bør det tilsvarende treffes flest mulig riktige valg av spillerne ellers i livet også. Autonomi, eller selvbestemmelse som ferdighet er avgjørende for et sterkt eierforhold til egen utvikling.”

Eller: “Som trener (…) kan det i utgangspunktet holde med sunn fornuft (eller for den som må finne trygghet i litteraturen for å kunne omsette noe i praksis kan det vises til Kant Kategoriske Imperativ, der man alltid handler slik at andre mennesker er et mål og ikke et middel).”

Folk som skriver slik, har høye tanker om seg selv, men ingen klare tanker om emnet. De kan også ha noe å skjule. Something is rotten in the state of norsk barnefotball.

BJØRNEBYE ereks-profil på landslaget og Liverpool. Han kommer stadig tilbake til sitt eget eksempel som «late bloomer». Vi kan ikke prioritere beste 8-åringene, når vi ikke vet hvem som er best som 18-åring. Som om skolelæreren ikke kan gi ekstra stimuli til et ivrig mattetalent, fordi andre elever kanskje er like flinke om ti år.

Enhetsskolen driver med tilpasset læring. Også NFF sier at tilbudet skal tilpasses barnets “behov, modning og ferdigheter”. Det de ikke sier, men bør vite, er at barnefotballens organisering legger to store hindringer i veien: Klasselaget og foreldretreneren.

FOTBALL ER SOSIALT VIKTIG, og alle som vil, skal med. Dermed havner fotballgale Ola og Per som er med for moroa og vennenes skyld, på samme lag fordi de går i samme skoleklasse. Det er en oppskrift på frustrasjon. NFF vil ha jevnbyrdighet. Lag som ligger under med fire mål kan sette inn en ekstra spiller. Men elefanten på banen er skjevheten innad i lagene. At driblefantene har ballen 80 prosent av tiden, mens “blomsterplukkerne” fungerer som rundingsbøyer. Hvem tror at så ulike fotballbarn vil få en bra utvikling ved å trene og spille sammen i seks år?

ALTERNATIVET er like opplagt som kontroversielt: Å dele barna i grupper, etter ferdighet og treningsiver. Å gi alle utfordringer på sitt eget nivå. Det vil ikke hindre, men lette breddesatsingen. Det er ikke elitesortering, som uskyldige bør beskyttes mot. Barn lever i og med et hierarki i skolegården, og vet hvem som er god og dårlig med ball. Det er heller ikke topping, ensidig prioritering av de beste. Det er differensiering, et ord NFF bare tør å bruke om hospitering (spilleren får tidvis trene/spille på eldre lag), og ulike øvelser til ulike barn på trening. Det første er bare for supertalenter. De andre er ren teori, knyttet til foreldreproblemet.

FORELDRENE er ryggraden i frivillighetssystemet – som oppmenn, støttekontakter, sjåfører og vaffelstekere. I mangel på klubbressurser må de også fungere som trenere, selv om ferdighetsspriket er like stort som blant barna. Noen er tidligere elitespillere. Andre tror en overstegsfinte er noe du blir skadet av, og at en møkkakamp bør premieres med skryt. Johan Cruyff har sagt at de beste trenerne bør trene de yngste spillerne. Her hjemme får naboen jobben.

DENNE MODELLEN er som skapt for talentavvikling. Den legger til rette for færre vinnere. I den viktigste læringsfasen fra 6 til 12 år er norske fotballspillere henvist til en tilfeldig gruppe, trent av en tilfeldig person. Som kanskje har lest Kant. Laget blir heiet på – og kontrollert av – samfunnsbevisste foreldre med allergi mot forskjellsbehandling. Ambisiøse trenere med fokus på ferdighet, risikerer stempel som fotballidiot, kynisk prestasjonsjeger, egoist som prioriterer eget barn, kort sagt en dårlig nordmann uten respekt for felleskapsverdier.

ET SLIKT REGIME skaper sin egen undergrunnbevegelse. Foreldre – fedre, selvsagt! – av unge talenter søker seg til private fotballakademier. De danner i det stille egne lag som får spille mot eldre (like gode) barn, og utvikle seg raskere. Forbundet lar det skje, og kan høste fruktene etterpå. Men hvorfor må morgendagens vinnere dyrkes fram nærmest på tross av, eller på siden av, breddesystemet? Hvor mange Dæhlier, Ødegaarder og Caroline Graham Hansener kunne vi fått med et tilpasset tilbud til alle fra starten av?

Differensiert barnefotball ville minsket frafallet i 13-årsalderen, ved å dempe sjokket når alvoret og toppingen begynner. Det ville også motvirket sosialt skjev rekruttering. Undergrunnsbevegelsen har nettverk og betalingsevne. Det koster 2500 å ha poden på privat fotballskole i fire dager. Fire slike i året, pluss trening to ganger i uka, pluss treningsleir i utlandet. Og med flere barn? Uaktuelt for lavinntektsfamilier. De som trodde framtidens norske landslagspillere ville ha eksotiske navn, må kanskje tro om igjen. De vil i stedet komme fra den hvite, øvre middelklassen.

 

Kommentaren sto først på trykk i Dagbladet, 13. september 2014.

 

Kapital i det grønne

Tegning: Flu Hartberg

 

Nå vet jeg hva Amerikas rikeste bruker pengene på. Kopier av europeiske slott. Uten utsikt til forfallet i nabolaget.

 

DET VAR IKKE MENINGEN å dra på rikingsafari. Eller på befaring i ulikhetens geografi med ”Kapital i det 21. århundre” av Thomas Piketty under armen. Vi var bare på ferie. Den landlige versjonen av storbyferie, i ”upstate” New York. Og snart var vi tom for bensin.

Vi tok av fra Merritt, den gamle motorveien nydelig anlagt gjennom et skogsmaleri. Og straks var vi omgitt av høye trær, hekker og porter. Ingen høydedrag, ingen utsikt noen steder. Smale veier med lav fartsgrense. Den typiske velstelte, privatiserte, uoversiktligheten på disse kanter. Svære, sonede områder der arbeidssomme folk som ikke er arbeidere trekker seg komfortabelt tilbake i god avstand fra naboen.

HUSENE til disse individualistene er forbløffende ensartet. Det går i tradisjonell herskapelighet med saltak, arker, søyler og obligatoriske sprosser og skodder på vinduene. En av modernismens mest ikoniske villaer, Philip Johnsons ”Glass House”, befinner seg i nærheten, men lokale eiendomsmeglere anser funkis som uselgelig. Folk vil heller ha engelsk tudorstil. Det flunkende nye drømmehuset skal ha stått der i fire hundre år.

VI KJØRTE INN i den hyggelige herskapelighetens hovedstad. Greenwich, Connecticut. Der medlemskap i nærmeste country club må til for å ”telle” sosialt. Der ”resident sticker” kreves for å få tilgang til stranden. Vi snakker om preppy landsbygd. Gamle New England. Ralph Lauren-land. Dressmennene togpendler til Wall Street. Blonde fruer fyller Range Rover’n (årets modell) med organisk naturlighet fra Whole Foods. Meksikanere kjører gressklipper i traktor-size for å rekke over plenene. Svenske au pairer tar seg av kvalitetstiden med barna.

SAMBOEREN MIN var en av dem som tenåring på nittitallet. Og møtte en livsstil som var like hedonistisk som puritansk. Man jobbet mye, og unnet seg mye. Hun hevet derfor ikke øyenbrynene da ungene våre begynte å hyle i baksetet: ”Se der!” North Street er en helt uglamorøs gate, bortsett palassene som åpenbarer seg i innkjørslene. Et lett surrealistisk skue. Som å få servert bryllupskaker under piknikk i parken. Et av husene viste seg å være en kopi av et slott i Versailles, gjort med tillatelse fra den franske stat. Vi fant bensinstasjonen. Og hadde kjørt igjennom det rikeste boligstrøket i USA.

NORTH STREET utgjør en side av et ”gyldent triangel” med høyest gjennomsnittlig husholdningsinntekt. Historien om strøkets rikdom kunne vært hentet fra Pikettys bestselger. Industriherrer som madrasskongen Simmons bygde seg store mansions under gullalderen på 1920-tallet. Depresjonen ødela formuene, mange solgte eller stykket opp eiendommen. Høye skatter dempet overdådigheten fram til 80-tallet, før reaganomics og finanskapitalisme overtok, og universets nye herskere – fondforvalterne – flyttet kontoret nær heimen. Plutselig var Greenwich ”Hedge Fond Capital of the World”. En liten hageflekk på kartet med 63 000 innbyggere bestyrte i 2006 en tiendedel av verdens hedgefondsmidler på 1200 milliarder dollar.

Hva med finanskrisen? Historie. Børsrekord og fortsatt bonusfest har skapt ”ny tiltro til økonomien”. Les: Gullalderen er tilbake. I vår ble en strandeiendom i Greenwich solgt for 120 millioner. Amerikansk rekord. Kjøperen fikk 200 dekars hage, hus på 4120 m2, tolv soverrom, ni bad, foajé i tre etasjes høyde, sekstenkantet basseng og panoramautsikt til Long Island, med egen privat øy i forgrunnen.

SÅ VAR DET den andre historien.En halvtimes togtur unna ultraidyllen ligger Brigdeport, New Englands svar på Detroit, eller bortimot. Engang en stolt industriby, nå et tidsbilde på urbant forfall, preget av ledighet, working poor, skrumpende middelklasse, hvit flukt, barnefattigdom og ungdommer som skyter hverandre. 35 prosent av husholdningene tjener mindre enn 25000 dollar i året, 2 prosent tjener mer enn 200 000. Tallene i Greenwich (som også har fattigstrøk) er omvendt: 10 prosent tjener mindre enn 25000, mens 35 prosent tjener mer enn 200 000. Her, i den sørvestlige tuppen av Connecticut, hjem for 14 av statens 15 dollarmilliardærer, finner vi den største ulikheten i hele USA.

NOEN VIL MENE at slike forskjeller er innlysende urimelige og urettferdige. Andre synes investorer i private palasser fortjener både høy inntekt og lav skatt (20 prosent) fordi de bidrar til arbeidsplasser, skatteinntekter og veldedighet av typen ”Chocolate, Dessert and Wine Lover’s Tasting Evening” på Hotel Hilton, til inntekt for hjemløse.

Vi kan likevel enes om at alle skal ha samme mulighet til å jobbe seg opp. Men mobiliteten i USA har gått ned, hardt arbeid lønner seg bare for de få, og de rikes forsprang starter før du aner. Gode foreldre i Greenwich har nemlig fokus på tidlig kognitiv utvikling. En av de sterkt læringsorienterte barnehagene (som tar barn fra 6 ukers alder) har priser som begynner på 21 000 dollar. Ventelistene er lange, og noen på lista er ikke engang gravide. Dette må muligens være den ultimate pervertering av den amerikanske drømmen: Å gjøre forskjell på folk før unnfangelsen.

Teksten sto opprinnelig på trykk i Dagbladet 9. august 2014.

 

Rock Around the Yacht

Flu-Yacht rock

Sommeren er tiden for å oppdage den rå kraften til virkelig glatt musikk.

 

DET ER SOMMER, det er sol, og her sitter vi i båten med en drink i hånden, og trenger litt musikk. Det blir ikke ”Absolute Summer Hits 2014”. Vi er voksne folk og spiller ikke strandvolleyball i blomstrete badetøy. Dessuten skremmer Tiësto bort fisken.

Vi kan også motstå Postgirobygget og annen reiserradiovennlig idyll fra den hjemlige tippeliga. Det blir for smått og koselig. Vi vil ha fylde og luksus. Vi vil ha Maj7-akkorder og lekre vokalharmonier. Vi vil ha følelsen av å eie en større og mye dyrere båt, med skinnsalong og flybridge. Da duger ikke norsk båtrock. Vi må ha ekte, amerikansk yacht rock.

YACHT ROCK er lyden av California mellom 1975 og 1984. Voksenpop så velspilt, velarrangert og velprodusert at den får all ”ærlig rock” til å høres ut som et rop om hjelp. Alle tegn til amatørisme og misforstått spontanitet er føhnet bort. Alt som minner om opprør eller motkultur forvant med airbrushen. Det eneste som ligger igjen i dette luftkondisjonerte studiolandskapet, er støvet av kokain og tomme champagneflasker.

JEG HUSKER da Ivar Dyrhaug spilte ”What a Fool Believes” med Doobie Brothers i radioprogrammet ”Pop Spesial”. Det var 1979. Jeg var ferdig med symforock, fusion og annen ”seriøs” guttemusikk, og hadde oppdaget punk og new wave. Men denne myke pakken lot seg ikke motstå. Michael McDonald, ”den sørgmodige st. berhardshunden,” sang med potet i halsen, men det svulmet i brystet hans. Og i mitt. Jeg skjønte der og da at teknisk perfeksjon og sjelfull pop lot seg forene.

TOTO og Christopher Cross sopte inn hits og Grammy-priser tidlig på 80-tallet, men her hjemme fikk ikke engang tidenes mestselgende duo, Hall & Oates, en eneste single inn på VG-lista. Istedet ble yacht rock musikernes musikk. Covret på Smuget, imitert av gruppa Lava og Olav Stedje (gitarist/produsent Svein Dag Hauge sto bak begge), elsket av studio- og frilansermafiaen, men utdefinert som ”flinkismusikk” av rockpolitiet (som bare gjorde unntak for Steely Dan, jødiske smartasses, sjangerens svar på Frank Zappa og Randy Newman). Ingen kunne ane at glatt japperock skulle bli et kultfenomen 30 år senere.

HVA SKJEDDE? Midt på 90-tallet hadde Oslos største platebutikk, Akers Mic, et eget CD-stativ for westcoast (som det da het). Nyutgivelser importert fra Japan, der man tar vare på truede vestlige subkulturer. Få brød seg. Men så kom easy listening-bølgen, den første kjærlig-ironiske feiring av popmusikk med dårlig rykte, senere videreført som ”guilty pleasures”. Da ”softrock” ble en snakkis i 2004, og gamle flinkishatere sto fram som Eagles-fans, kom det vantro fra Lava-bassist Rolf Graf: ”Og dette vil dere surmagekritikere og trend-diltere ha meg til å tro at dere har sittet og digget hjemme på gutterommet HELE TIDEN?”

HIPSTEREN ynder å trekke fram musikk som er så vedtatt feil (og populær) at den blir kul (og eksklusiv). Men vår tids omvurdering av epoker, stiler og artister som “smaken glemte”, handler vel så mye om frigjøring fra slitsom selvbevisshet, sjangertroskap og identitetsmarkering. Vi strømmer og zapper som unger i godtebutikken, og ingen spør lenger “Er det riktig å like dette?”. I stedet er kresen, leken eklektisisme blitt den nye finsmaken. Skulp fra L.A.s marina kan høres hos så kredible artister som Haim, Ariel Pink, Chromeo og Todd Terje. “Fragments of Time” på Daft Punks siste album er 100% yacht.

MEN KAN VI som seriøstliker denne musikken, omtale den med et halvt ironisk, halvt nedsettende navn? Et navn som ikke fantes før nettkomiserien “Yacht Rock” (2005-2010), en Eia/Tufte-aktig parodi på livsstilen til sjangerens stjerner? Ja, det kan vi. Musikkdyrking er ikke lenger blodig alvor eller kald ironi. I dag sitter Justin Timberlake og Jimmy Fallon på TV og gjør narr av Michael McDonalds vokalstil, som de begge beundrer. På samme talkshow synger McDonald og Christopher Cross “Ride Like The Wind” backet av The Roots, iført kapteinsluer. Det blir ikke mer kødd og kredd på én gang enn dét.

2014 ser ut til å bli året da yacht rock endelig renvaskes, både som musikk du ikke trenger skamme deg over, og som sjangerbetegnelse anvendt med kjærlighet. AllMusic, nettets beste sted for leksikal musikkviten og kyndige plateomtaler, laget nylig en AllMusic Loves Yacht Rock spesial, med suverene spillelister. Universal utgir trippel-CDen “Yacht Rock” med de mest kjente hit-ene. Den mer spesialiserte samleren “Too Slow to Disco” (som starter med min favoritt “Get It Up For Love” med Ned Doheny) får svært hederlig omtale, og bladet Esquire fastslår: “Yacht er en minst like rik sjanger som vintage soul eller reggae.”

MEANWHILE in Norway, skriver Pål Nyhus, alias DJ Strangefruit, på Facebook: “Selv etter årevis med pløying inn i alskens musikk og låter, fra det mest obskure i Marrakech til det mest outrerte i Rockweiler Stadt, har jeg kommet frem til at INGENTING tangererer perfeksjonen til denne perlen av en poplåt. Elvis, Dylan, Beatles, Stevie, Prince, Bowie, Mozart, Bow your heads!” Hvilken låt? “What a Fool Believes.”

Samme tittel har vært sett som armtatovering under konsertene til Fagernes Yacht Klubb, en gjeng indiemusikere fra Bergen som har tatt fram sin ”indre matros” og gitt seg hen til vestkystmusikken. Utsolgt på Rockefeller fjor. 8. august er det 5-årsjubileum samme sted, for de som vil lande mykt etter larmen på Øya.

INNTIL DA er det bare sette på “Sailing” med Christopher Cross og kaste loss. Og skulle du ønske en norsk vri, hvorfor ikke la vestkysten møte vestlandet? Olav Stedjes “Sommar-Song” fra 1982 er veldig, veldig smooth.

 

Teksten sto først på trykk i Dagbladet 12. juli 2014.

 

Også du, Per-Willy!

Min lørdagsspalte i Dagbladet om boligpolitikk (14. juni) har fått svar fra statssekretær Per Willy-Amundsen (FrP) (24. juni). Han gir meg kred for å være harstadværing (som han selv), men hevder ellers at ”jeg tar feil”. Nøyaktig hvor og hvordan jeg tar feil, greier han ikke påvise. Derimot tar han selv grundig feil.

Amundsen ramser opp diverse tiltak regjeringen har foreslått, og påstår at jeg ikke nevner noen av dem. Nei, jeg tok dem ikke i detalj. Noe må regjeringen greie selv. Men jeg skrev da vitterlig at regjeringen ”forenkler byggeregler og saksbehandling. Den samordner og effektiviserer. Bra!” Du fikk altså ros, Amundsen. Er det så uvant at du ikke merket det?

Alle som ikke sitter i regjering og kan noe om boligfeltet, skjønner at disse tiltakene ikke er i nærheten av å utgjøre en ”offensiv boligpolitikk”, slik Amundsen hevder. Og forskere har vist at kombinasjonen av uredusert egenkapitalkrav og innstramming av startlån vil gjøre det enda vanskelige for unge å skaffe egen bolig. Snakker vi ikke her om løftebrudd? Fremskrittspartiet har til og med programfestet å fjerne egenkapitalkravet helt. Før valget sto Peter Batta, direktør i Huseiernes Landsforbund, på Stortingstrappa sammen med representanter for alle de borgerlige partiene og erklærte at kravet ville reduseres fra 15 til 10 prosent straks vi fikk ny regjering. Batta kaller tilbaketoget for ”et svært alvorlig løftebrudd”. Og legger til: ”Svært mange unge velgere vil nå føle en berettiget skuffelse.”

Ellers kommer Amundsen med formuleringer som viser hvor kjapt en kontroversiell FrP-er kan bli en helt vanlig politiker. Og som vanlig i boligpolitikken er det mest interessante det som ikke nevnes. Et hovedpoeng i min spalte var at boligeierne har store, særnorske skattefordeler som både er prisdrivende og dypt urettferdige. Amundsen skriver at selveierdemokratiet er selve ”adelsmerket ved norsk boligpolitikk”. Vel, kjennetegnet på en adel er at den har privilegier som andre klasser ikke har. Så kan vi få et klart svar på dette, fra det nærmeste vi kommer en boligminister i Norge: Hvorfor er subsidier til uformuende ungdom (med betalingsevne) så ille, mens langt større subsidier til eldre, velstående boligeiere er bra?

 

Replikken ble først publisert i Dagbladet 28. juni 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Boligpolitisk nytale

Tegning: Flu Hartberg
Tegning: Flu Hartberg

Innstramminger og løftebrudd skal gjøre det lettere for unge å skaffe seg egen bolig.

REGJERINGEN har satt ut et rykte om at vi har fått en ny boligpolitikk. Alle som kjenner dette sørgelige feltet, vet at det neppe kan stemme. Boligpolitikk er noe man driver med i utlandet. Og ganske riktig. De blåblå starter med to klokkerene løftebrudd, som i kombinasjon forverrer unges muligheter på boligmarkedet. Men først et artig sitat, som har fått ny aktualitet:

“VI ER TILHENGERE av selvregulerende markeder og mener at hovedproblemet i det norske boligmarkedet er at tilbudssiden i markedet ikke fungerer godt nok, og at de høye boligprisene i Norge i stor grad skyldes bevisste politiske valg fra de andre partiene. Vi ønsker ikke å styrke Husbankens rolle i det norske boligmarkedet, og mener tvert imot at erfaringene fra den amerikanske bankkrisen i 2008 tilsier at staten i minst mulig grad bør blande seg inn i hvordan folk finansierer sine boliger.”

Statlig innblanding skapte altså finanskrisen. Hvor tar man slikt fra? Og hvem sa det, sent i 2008? FrPs betrodde medlemmer i Stortingets kommunalkomite. En av dem heter Per-Willy Amundsen. Han er klima- og muslimskeptiker, kort sagt hardcore fremskrittspartist, og har vært det siden barneskolen. Det vet jeg, for mora mi var læreren hans. Nå har Per-Willy fra Harstad blitt stor, og fått ny jobb. Som statssekretær for “superminister” Jan Tore Sanner, med ansvar for … boligpolitikken!

DET ER SOM om Tybring-Gjedde skulle bli kulturminister. Eller tenk deg Siv Jensen som finansminister! Nei, vent nå litt. Vi har ordninger for sånt. Den Gud (les: staten) gir et embede, gir han også forstand, displin, byråkrati, regelverk og institusjonelle føringer. Det er utrolig hva et begrenset handlingsrom og en bratt læringskurve kan frambringe av forvandlinger. Etter et møte med sine EU-kolleger i Brüssel uttalte “boligminister” Amundsen:

“I Norge har vi Husbanken, og det er en ordning jeg tror man godt kunne tenkt seg i mange andre land. Hvis man opplever store utfordringer på boligmarkedet, slik som man gjorde i 2008 som følge av finanskrisen, har man et instrument som står klart til å tas i bruk. Kombinasjonen av et velfungerende boligmarked og instrumenter for å kompensere for der markedet kanskje ikke er løsningen for alle, tror jeg er en kombinasjon vi godt kan være stolte av i Norge.”

SANNER-AMUNDSEN bruker powerpoint-bevis på at markedet fungerer. Nemlig: 8 av 10 eier sin bolig. Årlig oppussing for 60-70 mill. God kvalitet på boligmassen. Det ligner Det Forjettede Land, sett fra fattig-Europa. Men skulle det ikke være noe her om samsvar mellom tilbud og etterspørsel? Det har vi ikke hatt i Norge siden nittiallet. Byggingen går ned, befolkningen går opp, og folk med vanlig inntekt prises ut av de store byene. Det ropes alarm. Og hva gjør den nye regjeringen?

DEN FORENKLER byggeregler og saksbehandling. Den samordner og effektiviserer. Bra! Men det krever langt større grep, visjoner og kreativitet for å løse boligproblemet. Skal vi puste lettet ut når Sanner tar oss med inn på do for å vise at snusirkelravet for rullestol kan reduseres med 10 cm?

Det er enda vanskelige å skjønne hans påstand på en konferanse her om dagen: At fleksibel anvendelse av egenkapitalkravet og såkalt målrettet bruk av startlån skal lette inngangen til boligmarkedet. Dette er ren nytale om innstramminger og løftebrudd.

FINANSTILSYNET økte kravet til boliglånkunders egenkapital fra 10 til 15 prosent i 2011. En ekstra terskel for førstegangskjøpere, i tillegg til tøft prisnivå. Uka før valget i fjor forkynte representanter for alle fire borgerlige partiene at kravet skulle reverses. Løftet forsvant ved Sundvollen-erklæringen.

Husbankens startlån ble dermed viktigere som alternativ. Men forrige regjering varslet innstramminger også her, etter at Dagens Næringsliv hadde skapt inntrykk av at kommuner kastet startlån etter millionærer. 1. april i år kom de nye strengere forskriftene, signert Sanner. Hva står det i Høyres valgprogram? Vi må “vurdere muligheten for å senke terskelen for startlån, slik at flere kan få mulighet til å eie sin egen bolig.”

DE TO LØFTEBRUDDENE utgjør en verst tenkelig kombinasjon, ifølge tre forskere fra NIBR og NOVA. Lånesøkere med gode kausjonister kan omgår egenkapitalkravet. Altså øker avhengigheten av foreldres posisjon på boligmarkedet. Ulikheten går i arv, i strid med en norsk velferdsmodell basert på tanken om like muligheter, noe som avslører at “politikkutformingen kommer til kort.”

Ingen partier har gått inn for skjerping av sparekrav og utlånspraksis. Politikerne blir med på regelendringer med alvorlige sosiale konsekvenser, uten utredning, debatt eller vedtak. Man driver boligpolitikk ved det man ikke gjør.

DERMED ER DET en ekstra ironi idet herlige utsagn om at “staten i minst mulig grad bør blande seg inn i hvordan folk finansierer sine boliger”. Ingen blander seg mer inn i boligfinansiering enn staten. Ingen ønsker det mer enn FrP og Høyre. Vi snakker om skattefordelene til eierne. Norge er et rart og rikt land der “vi i villa” sparer ved å skaffe oss høy boliggjeld, og bor gratis om vi har utleiedel. Amundsen ønsker at ferrest mulig skal være avhengig av “ekstratilpassinger” og “subsidier”, men ser ikke at boligmarkedet er ekstratilpasset det eiende flertall, der de mest størst boligformue er statssubsidiert til pipa.

 

Opprinnelig publisert i Dagbladet 14. juni 2014.

 

 

Fugl Fønix, vingeklippet.

Flu - Homo Phoenixus

 

Hva skal skjeggedamen med fiender når hun har venner som Likestillingsombudet og Aftenpostens kulturkommentator?

 

MELODI GRAND PRIX ble vunnet av en krysning av Jan Thomas, Kim Kardashian og Titten Tei. Og takk for det. Det norske alternativet var en stille storm inne i en salgskonsulent fra Hole Glass, et velutstyrt glass- og aluminiumsverksted med eget glasslager, egen skjæring og glass-sliperi.

JEG SKJØNNER de som grøsset eller måpet da spotlyset falt på Conchita Wursts ansikt. Men det som kunne framstått som en smakløs, billig gimmick eller et one man/woman freak show, ble faktisk en strålende, stilisert performance med sus av Shirley Bassey, Bond-ballader og “I Will Survive”. Campy MGP på sitt beste – og mest alvorlige! Med polaritetene stablet til svimlende høyder: Mandighet og kvinnelighet, enkelhet og overdådighet, utsvevelse og innlevelse, fesjå og talent, spekulasjon og naivitet, overflatiskhet og lidenskap, normbrudd og konvensjon, novelty og old school, kamuflasje og “outcoming”. Transestetikken vant gull, i alle øvelser. Men så var det transpolitikken.

Å VISE FINGEREN – med neglelakk – til antihomo-Putin foran 1,3 millioner seere, med perfekt storpolitisk timing, står det respekt av. Supert å bruke MGP-sirkuset til å fremme den selvsagte, men truede, retten til å se ut som man vil og elske den man vil. Fred, kjærlighet, toleranse, mangfold. Mer av sånt. Men jeg greier likevel ikke juble. Det noe forflatende og impotent ved denne humanismen. Når man sier at utseende ikke betyr noe, mister også alle kjønnsuttrykk betydning. Og var det ikke de man skulle forsvare?

Ta skjegget: Det er bare ansiktshår, sier Conchita. Hm. Og fabelfuglen Fønix, som hun selv sang om, var bare et fjærkre? Uansett hva man måtte mene, vil skjegg alltid være et symbol på mandighet. En dragartist som spiller kvinne, og samtidig dyrker og fremhever sitt skjegg, er en oddsbombe med en provokasjon midt i fjeset. Og ansiktshåret til Tom Neuwirths scenefigur er nesten like falsk som hodehåret. Han imiterer både kvinne og mann. Han fordobler kunstigheten, fjerner kjønnet enda lenger fra det naturlige og entydige. Jeg synes det er herlig forvirrende. Andre foretrekker å sette ham i bås, for personer med krav på særlig beskyttelse.

DET STARTET MED VGs mageplask på lederplass: «Den skjeggete dame vant Melodi Grand Prix. Utfordrere neste år er kjempeapen fra Borneo og den syngende kamel.» Humoren ville funket på gamle Tostrupkjelleren (nedlagt vannhull for tørste journalister), men overreaksjonene sier også endel om vår tids krenkelseskultur. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Østavik klager VG inn for Pressens Faglige Utvalg fordi avisen stigmatiserer menneskers egenart og identitet, og legimerer trakassering. Aftenpostens Joacim Lund spør om avisen kan straffes etter den nye diskrimineringsloven. Mange andre er rystet og skuffet.

Alle disse vannglassstormerne har noe rart til felles: De betrakter en fiktiv camp-figur som en virkelig person. De utstyrer personen med en bestemt identitet. Og definerer vedkommende som representant for en gruppe, en minoritet. Som de så blir krenket på vegne av.

DENNE OMSORGEN er ikke bare utterly boring, my dear. Den er også komisk. For å ta avstand fra hets mot Conchita, går man til motsatt ytterlighet, og forlanger man at alle skal late som ingenting ved synet av henne. Selv om sjokkeffekten og tabuleken er en essensiell “part of the act”. Homoleder Bård Nylund mener påsminket dameskjegg er å sammenligne med overvekt. Og hvem harsellerer med sånt?

“VI ER USTOPPELIGE”, sa Conchita. Og la dermed opp til gruppeidentifikasjonen selv. Men ingen siterer henne på dette: “Jeg sier selvfølgelig at det ikke er viktig hvordan du ser ut. Men for meg personlig er det kjempeviktig, jeg legger så mye i dette. Jeg ønsker å se perfekt ut på alle bilder. Jeg elsker å sminke meg, å frisere håret og kle meg ut. Jeg føler meg mer komfortabel i denne rollen enn når jeg er en gutt hjemme.”

UTSEENDET gir makt. Rollespillet fremmer ekthet. Korsettet er frigjørende! Som ung passet ikke Tom inn noe sted, i noen versjon, før han oppfant sin outrerte persona. Han snakker om sitt “magiske hår” og sin “uniform”. Uniformen skjuler og beskytter. Tom forsvinner, men trer likevel fram, nærmest via stedfortreder. Conchita-figuren gir ham faktene og friheten til å gjøre “sin greie”, bruke sitt sang- og showtalent til å fortelle hvem han er. Han spør ikke om lov til å være seg selv. Han tar seg lov – til å være seg selv, ved å være en annen. Dette er kjernen i camp som overlevelsestrategi og uttrykksform: Løgnen forteller sannheten.

“RISE LIKE A PHOENIX”. Fønix er fuglen som brenner opp og gjenoppstår fra asken, fornyet og forskjønnet. Å gjøre dette høyt- og frittflyvende vesen til en lettkrenket “transperson” som må vernes rettslig mot dårlig humor, er rett og slett vingeklipping. Utført av fugleelskere. Det er tilbake til asken.

Jeg tviler på om dette bildet blir forstått av gode, norske krefter som liker å ha utsatte grupper under sine vinger. Nå venter vi bare på at noen befrir stakkars Conchita fra skjønnhetstyranniet og kroppspresset.

 

Artikkelen sto opprinnelig på trykk i Dagbladet 16. mai, 2014.

 

Tredve år i utakt

 

Tegning: Flu Hartberg
Tegning: Flu Hartberg

Norge og nordmenn har ikke forandret seg siden 1984.

 

EN TYNN, GUL BOK ramlet nettopp ut av hylla mi under opprydding. ”Norsk utakt.” En særdeles velformulert og ironisk-kritisk analyse av fedrelandet. Forfatteren var Hans Magnus Enzensberger, framstående tysk dikter, essayist, intellektuell og – norgesvenn. Og jammen har ikke boka 30-årsjubileum i år. Jeg tok det som et tegn, og begynte å lese. Det var som å lese om Norge i dag.

ENZENSBERGER skrev fascinert om ”usamtidshetens land”. I 1984 hadde moderniteten kommet til Norge. Men ikke i form av svære millionbyer, industriområder og motorveinett. Eller strikt arbeidsdisplin og iøynefallende forbruk. Nordmenn prioriterte desentralisering, sunn livsførsel, anedyrkelse, kjærlighet til naturen. Unge folk flyttet til byen og fikk jobb i helsevesenet eller IT-bransjen, men restaurerte familiens nedlagte gårdsbruk og gikk i folkedrakt på nasjonaldagen. Noe som utilsiktet gjorde oss framtidsrettet, ifølge Enzensberger. Vi var både heimfødinger og kosmopolitter, bestyrere av Europas største folkemuseum – og framtidslaboratorium.

Hadde Enzensberger kommet tilbake i 2014, ville han notert at privat ødsling og uteliv i byene ikke lenger var syndig. Men han ville også sett alle særnorske ordninger som enn så lenge består: lokalavisfloraen, nynorsken, landbrukspolitikken.

Og på mange måter er den norske dobbeltheten forsterket. I Oslo skinner Barcode futuristisk i ettermiddagssola, mens husenes høykvalifiserte kontorister trekker hjem til peiskosen, drar til hytta, nybygd i tradisjonell stil, eller trener videre til et ekstremt populært skirenn der alle går med sekk for å symbolisere prinsen som birkebeinerne fraktet over fjellet i år 1206.

”NORGE, dette extravaganza i periferien, mellom oljeterminal og sommerhytte, fjellgård og glassarkitektur, er ikke paradiset på jord, men et selvrådighetens monument, og en murrende idyll”, skrev Enzensberger.

Og hva murret vi over? Det samme som i dag: Vår egen rikdom. Penger vi ikke kan bruke, penger vi er blitt avhengige av, penger som en dag vil ta slutt. Enzensberger møtte et folk ikke greide å nyte sin egen flaks: ”Det norske samfunnet er narkomant uten å vite det. Oljen er som heroin for oss, staten er en sprøytenarkoman som trenger stadig større doser. Politikerne vil tredoble produksjonen fram til slutten av dette århundret.”

Neida. Olje- og gassproduksjonen ble firedoblet fram til årtusenskriftet, før den flatet ut. Men det gjorde ikke murringen. Selv vår nåværende statsminister har erklært Norge som ”oljedopet”. Og den forrige gav full gass i Nordsjøen, for å få råd til å redde regnskogen.

VI NORDMENN er altså i utakt med oss selv – og med andre land. «Velgernes hardnakkede motstand mot tilslutning til det europeiske fellesskapet, er et tegn på den norske historiens asynkrone gang», skrev Enzensberger. I dag er Norge mer integrert i EU enn noensinne (økonomisk og politisk), mens vi later som ingenting og skyr tanken på medlemskap. Ikke bare på grunn av eurokrisen. Vi blir aldri ferdig med nasjonsbyggingen. Enzensberger siterte Wergeland: ”Det gjelder å gjøre Norge så meget norsk som mulig.”

GLOBALISERINGEN øker behovet. I dag kan du kjøpe tro kopier av gamle festdrakter fra Guldbrandsdalen sydd i Kina av selskapet Norske Bunadstradisjoner, som har et stort, romantisk fotografi av en fjord med fjellgård på nettsiden. Vi ”elsker anakronismen og holder innbitt fast ved førmoderne tenkemåter og livsformer,” ifølge Enzenberger. Ti år etter boka fikk vi OL på Lillehammer og en bunadsbølge som ikke slutter. Nå er det eksplosivt salg av hundebunader.

Dagens mediestruktur og kommunikasjonvaner ligner ikke mye på 1984. Men hva gjør vi f.eks. i reality-TV-sjangeren? Sender folk på bondegård, ut i naturen, eller tilbake til vikingtiden. Vi vekker lattermild, internasjonal oppsikt med sakte-TV som ”Hurtigruta”, ”Nasjonal ved-kveld” og ”Nasjonal strikkekveld”. Og strikkingen får oppsving med YouTube og Facebook. Aldri har det vært enklere å instruere andre, dele råd, skryte av det vi har laget – med hendene, etter gammel oppskrift. Nordmenn bruker nye medier til å bli mer tradisjonelle.

ENZENSBERGER var også politisk klarsynt. Han spurte hvor det onde fantes i idylliske Norge. I dag vet hele verden svaret. Og faktisk ble vår tyske venn ledet i retning av FrP, partiet med det dårlige rykte: ”For hvem i dette landet vil vel gå for å være rasist og høyrekstremist?” Men i samtale gjorde partileder Carl I. Hagen en svært lite skremmende figur. Han lignet en troskyldig kjøpmann: Kunden har alltid rett, men butikken skal også lønne seg! Enzensberger så finansminister Jensen i krystallkula.

Han så også noe mer. En ny, innflytelsesrik gruppe hadde seilet opp. De ”intellektuelle rådgiverne” i departementer, forskningsinstitutter og konsernledelser. Disse kjetterne var smidige, europeiske, lett arrogante. Progressive, men ikke radikale. For velferdsstaten, men mot formynderi og byråkrati. I dag kan vi fastslå at gruppen er ti ganger større, med tilsvarende økt innflytelse – som byråkrater. Og et av disse vidunderbarna ser ut til å bli leder av Norges største parti.

JONAS GAHR STØRE ville likevel ikke nådd langt om han ikke selv inkarnerte den norske utakten. Du må hylle den ”uendelige klokskapen blant folk flest”, avvise at Norge er et lite land i verden, være seig og dyktig i diagonalgang, og kunne stille til debatt i rutete Haakon Lie-skjorte på vei til hytta.

 

Teksten sto opprinnelig på trykk i Dagbladet 19. april 2014.