Enda mer uviten om innvandring og seksualovergep

Faksimile fra Aftenposten 31. mars.
Faksimile fra Aftenposten 31. mars.

Det er flaut når Norges største avis skal korrigere tull og fusk, og selv lager mere tull.

Aftenpostens ”Uviten”-spalte er til for å påpeke ”mangelfull forskning, flau formidling, kunnskapsløs politikk eller ren fusk”. Men når emnet blir politisk betent nok, går det åpenbart i ball for enkelte av spaltens ellers pålitelige skribenter.

TV2 gjorde tidligere i år et grundig arbeid med å undersøke de som ble dømt for seksualforbytelser i 2015. I forbindelse med debatten etter overgrepene i Köln, ville man bl.a. sjekke om personer med innvandrerbakgrunn er overrepresenterte som gjerningsmenn i statistikken. En gruppe journalister med Kadafi Zahman i spissen jobbet med saken på fulltid i en måned, og presenterte funnene på en ryddig og balansert måte. Men nå har Nina Kristiansen, til daglig redaktør i forskning.no, funnet ut at TV2 leverte ”svak journalistikk”. Hennes egen begrunnelse er oppsiktvekkende svak.

Hun er særlig opptatt av TV2s overskrift, og skriver:

“”Hver fjerde seksualforbryter i 2015 har innvandringsbakgrunn”, var hovedoppslaget fra TV2, som ble gjengitt i mange medier.”

Nei. Tittelen lød: “Hver fjerde dømte seksualforbryter i fjor hadde innvandringsbakgrunn.” Det handlet altså om de faktisk dømte, ikke de faktiske gjerningsmennene, som selvsagt er langt flere.

399 ble dømt. Av dem hadde 88 innvandringsbakgrunn (etter SBBs definisjon: Begge foreldre født i utlandet). Det tilsvarer 22 prosent. Altså har TV2 dekning full dekning for tittelen sin. (Innenfor rimelig slingsmonn.)

Men siden gruppen er liten og spredt over 50 nasjonaliteter, mener Kristiansen at ”overskriften svekkes betraktelig”:

”For hva har en ung svensk mann til felles med en eldre nyankommen afghaner? Hva er likhetene mellom en middelaldrende nordlending med chilensk opphav og en ung pakistaner i Oslo? “Innvandrerbakgrunn” blir en ganske ubrukelig opplysning når en såpass liten gruppe menn er delt på så mange nasjonaliteter.”

Dette svekker ikke overskriften i det hele tatt, fordi den ikke påsto noe om fellesstrekk blant de dømte med innvandringsbakgrunn. Den bare dokumenterte deres overrepresentasjon, siden innvandringsmenn utgjør bare 16 prosent av den mannlige befolkningen over 16 år, noe TV2 opplyste. Dette ignorerer Kristiansen helt.

En overrepresentasjon er et funn som gir grunn til videre forskning. Men Kristiansen mener – uten å vise til forskning – at ”disse 50 nasjonalitetene har mindre til felles enn den norske majoriteten har”. Hvordan vet hun det? Hun har ikke engang sett nærmere på hvilke kontinenter eller land de dømte har bakgrunn fra. Så la oss gjøre det.

TV2 har laget en database over alle sakene i alle tingrettene landet rundt, men ingen god oversikt over de dømtes landbakgrunn. Men ser vi nærmere på tallene fra Oslo tingrett, finner vi 50 saker og 21 nasjonaliteter. Flere av nasjonene er representert i flere saker. Til sammen er innvandrere dømt i 32 av sakene. Det tilsvarer 64 prosent. Slik er fordelingen på landbakgrunn:

Somalia 5

Pakistan 2

Rwanda 2

Irak 2

Tyrkia 2

Romania 2

Vietnam 2

Irak 2

Libya

Makedonia

Hellas

India

Mexico

Sri Lanka

Etiopia

Eritrea

Iran

Jordan

Nigeria

Algeria

Syria

Ingen svensker her. Ingen chilenere heller. Derimot mange saker som involverer menn fra Nord-Afrika, Vest-Asia og Midt-Østen. Det samme bilde tegnes nasjonalt. Som TV2 skriver: ”Av de 88 dømte med innvandrerbakgrunn, har 42 bakgrunn fra Asia. 25 har bakgrunn fra Afrika, mens 14 har europeisk bakgrunn. De siste syv har bakgrunn fra det amerikanske kontinentet.”

Oppsummert: Menn med innvandringsbakgrunn er overrepresentert blant dømte seksualforbrytere. Og menn fra Afrika, Asia og Midt-Østen er ekstra overrepresenterte. Dette mønsteret er kjent fra forskning i mange land. I Sverige er for eksempel innvandrere fem ganger overrepresenterte blant seksualforbytere. Det er derfor vi nå har en debatt om hvorvidt dette skyldes bakgrunn fra kvinneundertrykkende og seksualfiendtlige kulturer.

Enkelte debattanter, som politiforsker Marianne Sætre og bloggeren Gunnar Tjomlid, har innstendig bedt oss om ikke forfølge kultursporet, selv om tallene tilsier noe annet. Og nå gjør forskningsredaktør Nina Kristiansen noe lignende. Hun vil ha mer forskning på årsakene til voldtekt: ”Er det noe i den norske kulturen som gjør at norske menn voldtar? Eller i andre kulturer?” Men ser altså ingen grunn til å forske mer på noen grupper enn på andre, selv om de dominerer statistikken. Og hun har heller ingen problemer med å servere egne teorier om voldtekt, uten noen som helst støtte i forskning:

”Problemet med voldtektsmenn er at de er som encellede terrorister. De tenker, planlegger og utfører helt alene. Med offeret som eneste vitne.”

Jeg vet ikke om ofrene i Køln eller andre europeiske byer på nyttårsaften opplevde at de ble overfalt av slike én-celler. Heller ikke alle mennene som blir anmeldt for festvoldtekter etter at begge parter drakk seg hinsides og knapt husker noe av hva som skjedde. Det eneste jeg vet, er at koblingen mellom voldtekt og innvandring, møter en påfallende, ubegrunnet motstand – også fra folk som ellers er flinke på fakta.

 

5 Replies to “Enda mer uviten om innvandring og seksualovergep”

 1. Som forsker er en av de viktigste egenskapene evne til å utelate personlige meninger, forhåpninger og andre ubegrunnede påstander (feks med økonomisk motiv) fra materialet en presenterer, da slik aktivitet vil forgifte og svekke forskningen. Derfor finnes systemer for å luke ut slike forskere/materiale. Her finner vi en systemansvarlig i et slikt system, om enn på den tabloide siden av det hele, som selv begår kardinalsynden. Jeg gremmes. Hilsen forsker.

 2. Det ser ut til at det totalt var snakk om 450 dommer, men at TV2 bare har klart å skaffe tilstrekkelige opplysninger om 399 av disse. Det blir dermed svært interessant om de resterende 51 dommene ville ha påvirket fordelingen. Dette burde TV2-journalistene ha sagt noe om.

  Siden Julio Kopseng ble dømt i to separate rettssaker i 2015, er antallet dømte personer i landet som helhet ikke 399, men 398. Rolness skriver at det var «50 saker» i Oslo tingrett. Det riktige er 55 saker, hvorav to altså gjaldt samme person, slik at det var 54 domfelte (i TV2 material, vel å merke).

  Jeg er ikke enig i at TV gjorde et grundig nok arbeid med å formidle informasjonen om dømte seksualforbrytere. Den store variasjonen i type lovbrudd og alvorlighetsgrad er ikke formidlet tydelig – med den følgen at en god del – deriblant Nina Hjerpset-Østlie i HRS, har rotet sammen voldtekter og det totale antallet seksualforbrytelser.

  Den eneste domfelte med syrisk bakgrunn, ble dømt for å ha forsøkt å kysse en kvinne på kinnet og halsen. En makedoner er dømt for å ha vært sjåfør for en prostituert og hvitvasket penger. En iransk psykolog er dømt for å ha hatt et seksuelt forhold til en pasient som gikk i terapi hos ham (et lovbrudd, etisk forkastelig og sannsynligvis kontraproduktivt i forhold til terapien, men det kan ikke utelukkes at det har vært oppfattet som et frivillig kjærlighetsforhold av begge). En somalier, en islending og en 15 år gammel norsk statsborger med bakgrunn fra Tanzania er dømt for sexkjøp. (Hvis det er slik at Rolness er motstander av kriminalisering av sexkjøp, er det kanskje ikke helt ærlig å regne med sexkjøpere blant seksualforbrytere. Det er ellers interessant at en mindreårig gutt kan straffes for å ha hatt sex med en voksen.) En kvinne med thailandsk bakgrunn er dømt for å ha «filmet datteren sin på 9 år naken». En norsk kvinne er dømt for å ha redigert et bilde av et barn slik at det har blitt seksualisert. Det er også en del saker hvor personer er dømt for å ha sendt vulgære SMSer (muligens penisbilder) eller brukt seksuelt ladet språk mot offentlig ansatte, antakelig som en slags hevn i situasjoner hvor de har følt seg ydmyket og urettferdig behandlet.

  Det kan sies mye om alle disse tilfellene, men det er milelangt fra voldtekter, og i seg selv er de vel ikke akkurat brukbare som beviser for utenlandske eller muslimske menns kvinnefiendtlighet heller. I måten TV2 og Kjetil Rolness behandler dette materialet på, veier slike saker like tungt som Julio Kopsengs 9 voldtekter, voldelige overfallsvoldtekter (for eksempel nordmannen i 50-årene som overfalt en kvinne som skulle åpne en kafé i Oslo sentrum og voldtok henne på det groveste på bakrommet til kafeen) og overgrep mot barn som har foregått i årevis (f.eks. tyskeren i 50-årene som i løpet av en periode på fire år voldtok stedatter på det groveste – for øvrig uten at moren, som også er tysk, grep inn). Denne samrøren av hummer og kanari mener jeg blir rotete og gir lite nyttig informasjon.

  Det framgår heller ikke klart i alle tilfeller hvor de domfelte kommer fra. For en hallikdømt kvinne som ble dømt i Drammen tingrett, er det f.eks. bare oppgitt at hun har bakgrunn fra «Asia», og for to personer er det bare oppgitt at de har arabisk bakgrunn.

  88 domfelte med innvandringsbakgrunn av totalt 398 domfelte i dette materialet utgjør 22,11 %. Hvorfor TV2 eller Kjetil Rolness anser det som selvfølgelig at dette skal rundes opp til ¼ (dvs. 25 %) og ikke ned til 1/5 (dvs. 20 %), er litt uklart.

  Av de som ble dømt for seksualforbrytelser i Oslo tingrett, finner vi fire personer som ikke hadde lovlig opphold i Norge. Tre av disse (to rumenere og en inder) ble dømt for overfallsvoldtekt. Men man kan altså ikke telle med disse blant personer med utenlandsk bakgrunn som er bosatt i Oslo. De har ingenting med innvandrerbefolkningens eventuelle overrepresentasjon å gjøre.

  TV2 og Rolness mener det er mest hensiktsmessig at statistikken tar utgangspunkt i dømte seksualforbrytere og deres landbakgrunn. Jeg mener det gir et vel så interessant bilde å ta utgangspunkt i ofrene for forbrytelsene. Det er ikke slik at om en voldtektsmann først har voldtatt én kvinne, så spiller det ikke noen rolle at han voldtar én (eller åtte) til. Vi kan eventuelt spørre hva det er som gjør at nordmenn kan fortsette å voldta uten at de blir dømt?

  Ser vi på voldtektsdommene i Oslo tingrett, finner vi at 18 personer var ofre for en norsk gjerningsmann, mens 9 var ofre for gjerningsmenn med utenlandsk bakgrunn. Av gjerningsmennene med utenlandsk bakgrunn var 3 uten lovlig opphold i Norge, slik at bare 6 voldtektsmenn med utenlandsk bakgrunn og lovlig opphold i Norge ble dømt for voldtekt.

  Det dreier seg om
  – en norsk statsborger i 30-årene med pakistansk bakgrunn som voldtok en pakistansk kvinne i bilen,
  -en norsk statsborger i 40-årene med rwandisk bakgrunn som voldtok sin fraseparerte kone flere ganger,
  – en paranoid schizofren norsk statsborger i 30-årene med tyrkisk bakgrunn som begikk en overfallsvoldtekt,
  – en somalier i 30-årene med oppholdstillatelse som voldtok en somalisk nabokvinne
  – en norsk statsborger i 20-årene med bakgrunn fra Vietnam som begikk en overfallsvoldtekt,
  – en rwandisk mann i 30-årene med oppholdstillatelse i Norge som voldtok en mann som hadde blitt med ham hjem og på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen.

  Dette er det hele og fulle grunnlaget TV2 gir oss for å vurdere om personer med utenlandsk bakgrunn i Oslo har større tilbøyelighet til å begå voldtekter enn etnisk norske.

  66,7 % (2/3) var ofre for en norsk gjerningsmann.
  22,2 % var ofre for en gjerningsmann med lovlig opphold i Norge og utenlandsk bakgrunn.
  11,1% var ofre for en utenlandsk gjerningsmann (to fra Romania og én fra India) uten lovlig opphold i Norge.

  Dette kan så sammenholdes med at personer med utenlandsk bakgrunn utgjør 1/3 av Oslos befolkning (med en større overvekt av menn enn den etnisk norske befolkningen).

  Også når det gjelder seksualforbrytelser, lever etniske grupper ganske segregert. Pakistanere begår først og fremst overgrep mot andre pakistanere, akkurat som at nordmenn først og fremst begår overgrep mot andre nordmenn. Hvis vi antar at rwanderens fraskilte kone også har rwandisk bakgrunn, står vi igjen med at tre personer (som det ikke uttrykkelig er oppgitt har utenlandsk bakgrunn) var ofre for (dømte) voldtektsforbrytere med utenlandsk bakgrunn i Oslo i 2015 – to kvinner og én mann. Men selvfølgelig kan jo et eller flere av disse ofrene også ha utenlandsk bakgrunn. Men i dette utvalget finner vil altså bare maksimalt to eksempler på at personer med utenlandsk bakgrunn (Vietnam og Tyrkia) har voldtatt norske kvinner.

  Angående svensker: Merk at en svensk statsborger ble arrestert i mars i 2015 og siktet for å ha voldtatt 8 kvinner i Norge. At dommen falt først for to uker siden, og ikke i 2015, gjør ikke at man kan trekke den slutningen at svensker ikke begår voldtekter i Norge (de vil altså tvert imot være overrepresentert i antall begått voldtekter per innbygger med denne landbakgrunnen i 2016).

  Det er også flere andre grove seksualdraps-, serievoldtekts- og pedofilisaker som er under etterforskning eller har vært pådømt så langt i år, som har norske gjerningsmenn. (bl.a. Galina-saken, http://www.framtidinord.no/ntb/innenriks/2016/03/14/Mann-d%C3%B8mt-til-tolv-%C3%A5rs-fengsel-for-flere-voldtekter-12278420.ece, http://www.nrk.no/buskerud/babyovergrepssaken-for-retten-igjen-1.12838864). Dette styrker heller ikke en teori om økende (over)representasjon av personer med utenlandsk bakgrunn blant seksualforbrytere.

  Om vi skal vurdere om personer med utenlandsk bakgrunn er mer tilbøyelige til å begå seksualforbrytelser, er det også rimelig å trekke inn seksualforbrytelser som begås av nordmenn i andre land – ikke minst land hvor vi vet at det foregår sexturisme. I januar i 2015 kjente UD til 62 nordmenn som satt fengslet i utlandet (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/minst-62-nordmenn-fengslet-i-utlandet/a/23382981/). Flere av disse er dømt for seksualdrap, voldtekter og annen seksualkriminalitet. Antakelig er tallet langt høyere enn dette, og det er også sannsynlig at det forekommer ganske utstrakt kjøp av seksuelle tjenester, som er forbudt etter norsk lov og for offentlig ansatte på tjenestereise i utlandet, uten at dette er ulovlig etter lokalt jurisdiksjon, blir anmeldt eller pådømt.

  Jeg bet meg merke i følgende formulering: «En overrrepresentasjon er et funn som gir grunn til videre forskning.» Deler vi Norges befolkning på ca. 5 200 000 på de 388 seksualforbryterne med lovlig opphold i Norge, finner vi at ca. 1 av ca. 13 400 innbyggere av befolkningen i Norge ble dømt for en seksualforbrytelse i 2015. Oslo hadde i fjor ca. 220 000 innbyggere med utenlandsk bakgrunn og lovlig opphold i Norge. Oslo tingrett dømte 28 seksualforbrytere med utenlandsk bakgrunn og lovlig opphold i Norge. Forutsatt at alle disse faktisk var bosatt i Oslo (noe som er svært tvilsomt), innebærer det at 1 av 7857 innbyggere i Oslo med utenlandsk bakgrunn ble dømt for seksualforbrytelser i Oslo i 2015.

  Dette vil Rolness bruke som bevis på at personer med utenlandsk bakgrunn, og spesielt personer med bakgrunn fra Midt-Østen og Nord-Afrika er overrepresentert blant seksualforbrytere. Vel, da bør han også forske på hvorfor MØNA-menn (i alle fall i 2015) er totalt fraværende blant dømte seksualforbrytere i den byen i Norge med nest høyest innvandrerbefolkning, nemlig Drammen (hvor de eneste dømte utlendingene var den nevnte – og overrepresenterte – islandske sexkjøperen og den nevnte «asiatiske» horemammaen.

  Dersom det er slik at innvandrerbefolkningens mulige overrepresentasjon blant dømte seksualforbrytere i Oslo er et resultat av en kvinnefiendtlig kultur de har tilegnet seg i oppveksten, er det også en annen overrepresentasjon Rolness bør se nærmere på. Av 75 000 finnmarkinger ble så mange som 15 dømt for seksualforbrytelser i 2015 (samtlige med norsk bakgrunn). Det utgjør 1 av 5000 (i Øst-Finnmark 1 av 2000!). Finnmarkinger er mer overrepresentert blant seksualforbrytere enn personer med innvandrerbakgrunn, og også mer overrepresentert enn personer med bakgrunn fra MØNA. Betyr dette at Oslo heller bør ta imot personer som har vokst opp i Midt-Østen enn personer som har tilbragt deler av oppveksten i f.eks. Alta?

  Totalt sett har jeg vanskelig for å se at TV2s oversikt over dømte seksualforbrytere kan brukes som dokumentasjon av at menn med utenlandsk – eller for den saks skyld muslimsk – bakgrunn er overrepresentert blant voldtektsforbrytere eller utgjør noen større trussel mot norske kvinner enn det norske menn gjør.

 3. I Sverige er termen voldtekt utvidet når det gjelder hvite svenske menn. Et eksempel: En mann la seg bak en kvinne som lå og sov på sofaen. Han begynte å stryke henne på kroppen. Han ble senere dømt for voldtekt.

  Jeg kan bare gjette på at dette skjer for å utgjevne antall voldtekter begått av menn med innvandrerbakgrunn og hvite svenske menn.

  Skjer dette i Norge også, eller er vi foreløpig forskånet for slikt falskneri?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *