Med smak skal hjemmet bygges

Rolness var prosjektleder i Norsk Form for utstillingen ””Vi innreder landet: Smaken i hjemmet 1945-95”” som skapte den største debatten om smak og design i manns minne i Norge. Utstillingens emne ble utvidet i denne boka, som også vakte forargelse og begeistring.

 

“LESELIGHET: Ekstremt høyt. Et stilsikkert og slagferdig språk kombinert med sans for det talende sitatet fra originale kilder og meget underholdende illustrasjonsutvalg, gjør boka til et høydepunkt i 1990-tallets norske sakprosa.

BETYDNING I DAG: Fremdeles en betydelig utgivelse på norsk når det gjelder å problematisere forholdet mellom smak og klasse, “høyt” og “lavt”, og bringe Pierre Bourdieus teorier ut til et bredere publikum. Et pionerarbeid i den offentlige samtalen om begrepet “design” (…) Et hovedverk i den norske litteraturen om kos og dens naturlige konskvens, oppussing, som fortsatt er vår mest utbredte folkesport og -kunst.

FAVORITTSITAT: “Iris har ideene. Svein har nevene. Sammen er de et djevelsk oppussingteam, klar til å gå til aksjon ved den minste lille idé til fornyelse. I så måte er de et instruktivt idealtilfelle: Det nordmenn gjør i alminnelighet, gjør Iris og Sven Gundersen i særdeleshet.”

Kåre Bulie, Prosa 6/2007

 

””Kjetil Rolness har skrevet en praktfull bok (…) Hans tema er av største viktighet. Han skriver om oss, om livene våre, og hvorfor vi innreder våre hjem som vi gjør (…) Så kost på deg utgiftene til Rolness’ bok. Den er morsom, velskrevet og fandenivoldsk.”

Sissel Benneche Osvold, Dagbladet

 

””Skremmende lesning for noen hver, men viktig. Viktig å huske at det står snevre fagmiljøer og enkeltindivider bak evige sannheter om stygt og pent.””

Anne Schäffer, Arbeiderbladet

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *