Rolness vs. SSB – en tidslinje

Tull med tall, men håp om bedring!

Under årets utgave av Arendalsuka arrangerte IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) en paneldebatt om integrering.  Jeg var en av flere som ble bedt om å holde innledning om emnet fra eget perspektiv. Tidsrammen var fire minutter. Jeg endte med å skrive noe som ville tatt en halv time å framføre.

Hvorfor? Fordi jeg gravde meg ned i noe jeg lenge har lurt på: Integrering handler om å få folk å arbeid, hører vi, men hva slags tall skal fortelle oss hvordan vi lykkes? Man hadde jo hørt at kriteriet for å regnes som sysselsatt i SSB-statistikken er én times jobb i uka. Var det virkelig riktig? Og fantes det ikke andre og mer opplysende tall om graden av arbeidsdeltakelse? Svarene på de to spørsmålene viste seg å være: Ja, tro det eller ei. Og: Ja, men du må lete, og gjøre regnestykket selv, for å få fram de enkle, relevante tallene. Eller du kan be SSB gjøre det, men da vil det ta tid og koste penger. Noe som gir liten mening, da jobben bare tar noen timer. Hvorfor gjør ikke SSB tallene mer tilgjengelige? Særlig når de i årevis har vært kritisert for gi skjeve og mangelfulle tall på innvandringsfeltet?

Det ble det kronikk i Aftenposten av. Og en påfølgende avisdebatt med SSB. Som avslørte at noen sjefer i byrået hadde problemer med både prosentregning og mediehåndtering. Etterhvert begynte flere å lure på hva byrået holdt på med, mens andre betvilte motivene til SSB-kritikeren. To statsråder skrev innlegg i debatten og NRKs Fredrik Solvang inviterte til duell mellom SSB-direktøren og meg. Hvem som “vant” får andre avgjøre, men jeg synes Axelsen – som bare hadde vært to uker i jobben da han fikk tallstriden i fanget – viste en åpenhet og sympatisk innstilling til kritikk som bærer bud om bedring for byrået.

Her er en foreløpig oversikt av debatten så langt. I alt 23 innlegg. Med linker og og sitater.

 

KJETIL ROLNESS: Integreringsbløffen. Hvordan vi lurer oss selv med sysselsettingsstatistikk. (Aftenposten nett 15.8, papir 16.8)

“En statistikk om en bestemt aktivitet, som nesten ikke setter krav til aktivitetsnivå, ville i andre sammenhenger blitt kalt en tullestatistikk. Det opplagte spørsmålet er selvsagt: Hvor mange innvandrere har en ordinær heltidsjobb, uten tilskudd fra det offentlige?

Det vet vi ikke. Heller ikke SSB, selv om de har data til å finne det ut (…) Og enda mer forbløffende: Nesten ingen er interessert i å vite det heller. Derimot er mange interessert i å fortelle hvor bra det går bra med integreringen, basert på tall som gir et overdrevet positivt inntrykk.”

 

TONJE KØBER, seksjonssjef SSB: Gode tall på sysselsetting blant innvandrere. (Aftenposten 17.8)

“Småjobbene betyr lite for størrelsen på sysselsettingsandelen både blant innvandrere og befolkningen ellers (…)

Sysselsettingsstatistikken skal dekke mange formål, og definisjoner og avgrensninger i statistikken må sees i sammenheng med disse. (…)

SSB legger vekt på å beskrive sysselsettingen langs flere dimensjoner og med mange detaljer.”

 

CHRISTIAN SKAUG: Noen ganger må man ganske enkelt velte bordet (Document, 17.8)

“Det er i grunnen ikke så vanskelig å finne noen øvre skranker for hvor store andeler i de forskjellige gruppene av innvandrere som arbeider heltid. Man må hente ut to forskjellige tall fra en SSB-rapport og multiplisere dem – en oppgave som åpenbart er for vanskelig for hele Norges journalistkorps.”

 

EIVIND TRÆDAL, Twitter 17.8:

 

ANNIKEN HAUGLI, arbeids-og sosialminister: Jeg kjenner sysselsettingsdefinisjonene, Rolness (Aftenposten nett 20.8, papir 21.8)

“Regjeringens politikk er faktabasert, og vi tar innover oss de utfordringene vi står overfor. Det gavner ikke integreringsdebatten at man tabloidiserer seg helt vekk fra sakens kjerne. Ikke alt er svart-hvitt. Ei heller sysselsettingstall.”

 

KJETIL ROLNESS: Tallene SSB ikke gir oss.  (Aftenposten nett 20.8, papir 21. 8)

“9,5 prosent av somaliske kvinner i Norge er i arbeid. Det vår du ikke vite av SSB. Men bortforklaringer får du (…)

SSB skal «sørge for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon.» Da må informasjonen være tilgjengelig, tydelig og relevant. Særlig når temaet er viktig og omstridt. Det nytter ikke å si at «SSB legger vekt å beskrive sysselsettingen langs flere dimensjoner og med mange detaljer», når man overlater til andre å finne de enkle, relevante tallene.”

 

TONJE KØBER, seksjonssjef SSB: Ja, vi har tallene, og de er publisert! (Aftenposten nett 21.8, papir 22.8)

“Her [i en SSB-rapport] får man for eksempel vite at 24,6 prosent av bosatte somaliske kvinner i alderen 15–66 år er sysselsatt, og at 38,7 % arbeider 30 timer eller mer. Altså langt flere enn de 9,5 prosentene som Rolness refererer til.”

 

KJETIL ROLNESS: Kan seksjonssjefer i SSB regne? (Aftenposten nett 22.8, papir 23.8)

“Køber bekrefter mitt regnestykke om andelen heltidsansatte somaliske kvinner totalt, samtidig som hun påstår at jeg tar feil.”

 

GEIR FAUCHALD, Østre Toten FrP: Integreringsbløffen (Oppland Arbeiderblad, 23.8)
“Det skulle ikke være vanskeligere for NAV enn for Rolness å komme med denne statistikken, så da må det skyldes uvilje mot å være åpne rundt de faktiske forhold.”
TONJE KØBER, seksjonssjef i SSB og TORSTEIN BYE, fagdirektør i SSB: Regner SSB riktig? (Aftenposten nett 24.8, papir 25.8)

“Grunnen til forskjell i prosenttallene er at man ser telleren (1047 heltidsansatte) opp mot ulike nevnere (henholdsvis alle kvinnelige somaliere, 11007, eller antall sysselsatte kvinnelige somaliere, 2707). Forskjellen på prosenttallene handler om tolkning, hva de skal brukes til og hva de skal sammenlignes med, ikke om feil eller riktig beregning.”

 

ODD BUSMUNDRUD, pensjonert forsker: Kan SSB prosentregning? (Aftenposten 28.8)

“Jeg har litt problemer med å forstå hvorfor SSB mener at Rolness regner feil, men jeg er jo bare en skarve fysiker som har jobbet med tall i litt over 50 år, så SSBs argumentasjon i deres innlegg ligger nok litt for høyt for meg.”

 

KJETIL ROLNESS: Kan vi stole på Statistisk sentralbyrå? (VG nett 28.8, papir 30.8)

“Men det denne historien først og fremst sår tvil om, er SSBs evne og vilje til å gjøre også ubehagelige tall tilgjengelige. Noe som er alvorlig i en tid der høyrepopulister – med stadig større gjennomslag – fremmer en teori om at offentlige institusjoner bevisst fører befolkningen bak lyset for å legge til rette for masseinnvandring.

Det kunne derfor vært interessant å høre den nye SSB-direktørens tanker om denne saken: Hva vil Geir Axelsen gjøre for å gjenreise byråets tillit som en nøytral og troverdig leverandør av fakta på innvandrings- og integreringsfeltet?”

 

CHRISTIAN SKAUG: Kjetil Rolness vasser videre i SSB-sumpen (Document 30.8)

“Rolness spør hva SSB vil gjøre for å gjenopprette tilliten. Svaret er ingenting. For den politiske kulturen på demografifeltet hos SSB, fremmet gjennom årtier av blant andre Lars Østby og Helge Brunborg, sitter i veggene. Yngre personer med ansvar for de samme saksfeltene er oppdratt til å skjønnmale innvandringen og dens konsekvenser like mye som disse to politiske kommissærene har gjort.

Det finnes mer enn nok grunnlag til å gjøre hele avdelinger hos SSB til gjenstand for granskning med sikte på å avdekke en manipulasjon med offentlig statistikk som overskrider grensen for tjenesteforsømmelse, for konsekvensen er at norske politikere – også takket være udugelige journalister – ikke vet de mest grunnleggende tingene på innvandrings- og integreringsfeltet.”

 

GEIR AXELSEN, adm. dir. i SSB: SSB-uavhengig og troverdig (VG nett 30.8, papir 31.8)

“Etterlysningen fra Rolness om mer tilgjengelige og utfyllende tall som kan vise integrering av innvandrere, herav hvor mange som jobber heltid og deltid blant ulike innvandringsgrupper, er helt klart relevant. Vi jobber hele tiden med å utvikle statistikken, og å gjøre den mer tilgjengelig, også på dette området.

Rolness har utfordret meg til å klargjøre mitt syn på byråets rolle som nøytral og troverdig leverandør av fakta på innvandrings- og integreringsfeltet. Svaret er at jeg er enig i at SSB må opptre både uavhengig og troverdig. Siden tiltredelsen som SSB-direktør for litt over to uker siden, har jeg møtt medarbeidere og ledere som legger stor vekt faglig kvalitet, uavhengighet og med ønske om å levere stadig bedre og mer statistikk.”

 

RITA KARLSEN: Kan regjeringen rydde opp i SSB? (Human Rights Service, 30.9)

“Nok en gang blir Statistisk sentralbyrå (SSB) kritisert for slagside på innvandrings- og integreringsfeltet, men denne gangen er det ikke HRS som påpeker manglene og det som kan oppfattes som politisk slagside fra byråets side. Men SSB opptrer nok en gang arrogant. Kanskje det er på tide at Regjeringen tar situasjonen alvorlig?”

 

ERIK STEPHANSEN: Statistisk sentralbyrå som demokratisk problem (Nettavisen 30.8)

“Samfunnsdebattant Kjetil Rolness driver en slags enmannskrig mot Statistisk sentralbyrå (SSB). Det gjør han så bra at byrået snart må få krisehjelp.”

 

GEIR AXELSEN, adm. dir. i SSB: SSB skal levere fakta som alle kan stole på (Nettavisen 31.8)

“Etterlysningen fra Stephansen og Rolness om mer tilgjengelige og utfyllende tall som kan vise integrering av innvandrere, herav hvor mange som jobber heltid og deltid blant ulike innvandringsgrupper, er helt klart relevant.”

 

GUNNAR STAVRUM:  Nye SSB-tall: Så få innvandrerkvinner jobber (Nettavisen 6.9)

“De nye tallene dokumenterer at sosiolog Kjetil Rolness hadde rett i tallkrangelen med SSB. Det er enorme avvik mellom inntrykket fra den offisielle statistikken og virkeligheten.”

 

KJETIL ROLNESS og OLAV AXELSEN: Duell om SSB-tall i Debatten (NRK1, 7.9)

Kjetil Rolness om 9,5 prosent somaliske kvinner i helttidsarbeid: – Det er det enkle tallet om er opplysende og relevant. Og det må man altså jobbe for å få ut. Mens SSB pakker det bort.

Fredrik Solvang: – Er du enig i at dette er et interessant tall?

Geir Axelsen: – Absolutt. Og vi selv…

– Har du publisert det selv noen gang?

–  Ikke akkurat det tallet, men…

–  Hvorfor ikke?

– … vi er i ferd med å utvikle statistikk på dette området som vil gi dette og lignende tall.

– Hvorfor har du ikke gjort det enkle regnestykket da?

– Vi har laget rapporter hvor akkurat denne type sammenligninger er gjort, men vi har ikke publisert en generell statistikk som alle lett kan få tilgang til, fordi rett og slett ikke har hatt datakilder som har gjort det mulig. Men det Rolness ber om, er vi i ferd med å levere. I løpet av få måneder vil han kunne gå inn på våre hjemmesider og finne en bredere statistikk.

Solvang: – Og det er vel bra?

Rolness: – Det bra. Men det er rart at vi må mase for å få ut de enkle tallene som kan gjøre oss klokere (…) SSBs tidligere leder sa at vi må være veldig varsomme med forskning og statistikk som kan stigmatisere grupper.

Solvang: – Hva er det du antyder? Snakk tydelig nå.

Rolness: – Det har vært god grunn til å mistenke SSB for å være alt for forsiktig med å komme ut med ubehagelige tall som kanskje noen politiske aktører kan misbruke.

Axelsen: – Der kan jeg svare veldig klart og tydelig: Nei, vi har ikke noe ønske om å holde tilbake informasjon. SSB er hele Norges faktaleverandør. Vi ønsker å levere fakta på hele bredden av dette feltet. Vi utvikler oss hele tiden. Jeg vil også si at det å få kritikk kan være bra for oss, for å utvikle oss videre.

Solvang: – Forklar hvorfor denne runden har vært viktig og riktig.

Rolness: – Fordi vi må ha gode tall for å vise i hvilken grad innvandrere kommer i arbeid. Folk som jobber i NAV, f.eks. har klagd på at de ikke får tall fra SSB som forteller om folk blir selvhjulpet når de kommer ut av introduksjonsprogrammet. Det er dårlig for politikere, som ikke vet hvor raus denne statistikken er. Og det er dumt for dere [SSB], fordi det er ganske mange som tenker at SSB er en del av den innvandringsliberale eliten som skjuler fakta for folket, og de får vann på mølla hvis dere holder tall tilbake.

Axelsen: – Motivet som du prøver å formidler er viktig. Men hvem som helst kan gå inn på våre hjemmesider og undersøke nyansen og bredden i det vi leverer av statistikk på dette området, og man vil se at vi har mye mer  å tilby enn denne ene 65 prosent som her er forsøkt karikert.

 

RITA KARLSENDet SSB vil skjule (Human Rights Service, 7.9)

“Statistisk sentralbyrå har den siste tiden vært i hardt vær, og da tenker jeg ikke først og fremst på den offentlige skittentøyvasken rundt forhenværende SSB-direktør Christine Meyer – selv om det tangerer, da (også) Meyer utøvde rollen med en sterk politisk slagside – men på den offentlige debatten om sysselsettingstallene, denne gangen satt i gang av Kjetil Rolness. Det skal Rolness ha all ære for – for det har ikke vært så mange som har turt å utfordre “gudene” i SSB.”

 

JAN TORE SANNER, kunnskaps- og integreringsminister: Sysselsettingen er for lav (Aftenposten nett 8.9, papir 9.9)

“Rolness føyer seg inn i den lange rekken av dem som med god grunn belyser utfordringene med integrering. En opplyst debatt krever imidlertid nyanser og ikke bare tabloide enkelttall. Vi må også være ærlige om det som går i riktig retning.”
ANNE AASE ROKKANMasterstudent ved NHH: En lettvint fornærmelse (Bergens Tidende, 10.9)
“Jeg har selv slitt over økonometri-leksene de siste ukene, og synes derfor det er en anelse artig å se en nasjonal debatt om grunnleggende prosentregning. Jeg kan også, i utgangspunktet, forstå at SSB ønsker å presentere mer helhetlige rapporter enn enkeltstatistikken Rolness etterspør, når vi vet at tall enkelt kan tas ut av kontekst og fremstilles etter eget forgodtbefinnende.”
SHARAM ALGHASIsosiolog, Høyskolen Kristiania: Fri fugl eller høyrepopulist? (Dagbladet, 14.9)
“Nå nylig stiller en av våre samfunnsdebattanter spørsmål ved om vi kan stole på SSB (…) Denne frie stemme, stemmer ikke Frp, får vi vite. Han vil gjerne ha «fakta på bordet», slik at høyreekstreme ikke får vann på mølla, blir vi fortalt (…) 

Altså påstår mannen vår seg ikke å være Frp-er eller høyrepopulist, men paradoksalt nok etterlyser han samme fakta som både Frp og andre høyrepopulister, og til dels høyreekstreme, i flere tiår flittig har anvendt i salg av sin fullkommenhet og berettigelse til folket; at det er nettopp de som besitter sannheten når det gjelder norsk innvandring. Han, Frp og andre høyrepopulister deler samme ideologi, og den samme posisjonen i kampen om å bli sett.”

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *