Kan seksjonssjefer i SSB regne?

SSB bekrefter at jeg har rett, uten å skjønne det.

Slik er det å debattere med seksjonssjef Tonje Køber i SBB:

Svaret kommer umiddelbart. All kritikk avfeies. Kritikken gjengis ukorrekt. Kritikeren oppfattes som et barn som ikke har gjort hjemmeleksen.

Men det er Køber selv som ikke behersker matematikk på ungdomsskolenivå.

Jeg skrev i mitt siste innlegg den 20. august at «det burde være en smal sak for SSB å lage en samlet, årlig oversikt som viser hvilke innvandringsgrupper som er i arbeid, hvor mye de arbeider, hvor avhengig de er av velferdsstaten (les: hvor mye av inntekten som kommer fra det offentlige), og hvor mye de betaler i skatt».

Slik lyder svaret: «Jeg kan glede Rolness med at en slik oversikt finnes, og ligger lett tilgjengelig på ssb.no.»

Takk, men jeg kjenner denne faktasiden, og der står ingenting om arbeidstid, skatteevne eller velferdsstatsavhengighet. Tallet som lyser mot oss i fet, grønn skrift er «65 %». Så mange innvandrere i alderen 20–66 år er sysselsatt. Det er det samme positive, lett misvisende tallet SSB løfter frem i sine artikler.

Og selv om SSB har mer detaljerte tall, er alle basert på at én times jobb i uken er nok for å være sysselsatt. Dermed underkommuniseres den omfattende deltiden blant innvandrere, og forskjellen i arbeidsdeltagelse mellom majoritetsbefolkning og minoritetsgrupper fremstår som mindre enn den er.

Det finnes én SSB-rapport som inkluderer arbeidstid pr. uke. Men Køber forstår ikke tallene: «Her får man for eksempel vite at 24,6 prosent av bosatte somaliske kvinner i alderen 15–66 år er sysselsatt, og at 38,7 prosent arbeider 30 timer eller mer. Altså langt flere enn de 9,5 prosentene som Rolness refererer til.»

Dette gir ingen mening. Det kan ikke være en større andel som jobber heltid enn som er sysselsatt. Køber forsøker å si at 38,7 prosent av de sysselsattearbeider 30 timer eller mer. Javel, og hva er 38,7 prosent av 24,6 prosent? Det er 9,5 prosent. Akkurat som jeg skrev.

Køber bekrefter mitt regnestykke om andelen heltidsansatte somaliske kvinner totalt, samtidig som hun påstår at jeg tar feil.

Deretter hevder hun at «en utregning hvor man inkluderer også de som ikke er sysselsatte, for eksempel de som er under utdanning, gir en langt lavere prosent for heltid. Dersom vi gjør tilsvarende beregning for den kvinnelige majoritetsbefolkningen, finner vi at kun 46,3 prosent er sysselsatt».

Nei, 46,3 prosent er ikke sysselsatte, det er andel som jobber heltid. Hvilket vil si at heltidsarbeid er nesten fem ganger vanligere blant norske majoritetskvinner enn blant somaliske (tross den utbredte frivillige deltiden blant de norske). Mens forskjellen er langt mindre dersom vi ser på sysselsatte etter en-times-kravet. Igjen sier Køber noe som bekrefter mitt poeng, uten at hun skjønner det.

Jeg var i telefonkontakt med Bjørn Olsen i SSB, som ikke kunne gi meg tallene jeg spurte etter, men sa de kunne hentes ut. «Vi ba om å få alle spørsmålene på e-post slik at vi kunne finne akkurat de tallene Kjetil Rolness ønsker. Denne e-posten kom aldri», skriver Køber. Nei, fordi jeg fikk opplyst at det ville koste penger. Deretter fant jeg ut at man bare kunne sette sammen tall fra s. 70 og s. 79 i rapportens vedlegg.

Det er altså to muligheter hos SSB, om du vil ha et enkelt, relevant tall om heltidsarbeid i innvandrergrupper: Du må lete og regne selv, mens seksjonssjefen beroliger: «Ja, vi har tallene, og de er publisert!» Eller du må betale byrået for en ekstratjeneste med uklar kostnad: «Noen ganger trenger vi litt tid for å finne frem til de riktige svarene.»

Og noen ganger finner ikke sjefen selv de riktige svarene, fordi hun ikke skjønner statistikken til sine kolleger.

Opprinnelig publisert som debattinnlegg i Aftenposten, 23. august.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *